Upravit stránku
Kožní nádory jsou jedny z nejčastějších a jejich výskyt stále stoupá. Výhodou je jejich snadná dostupnost klinickému vyšetření, což umožňuje včasnou diagnostiku a odstranění. Kůže je vystavena mnoha škodlivým vlivům od různých chemických, biologických až po fyzikální, včetně ultrafialového záření, které je nejvýznamnějším faktorem při vzniku všech kožních nádorů. Hlavním preventivním opatřením před jejich vznikem je vhodná a dostatečná ochrana před UV zářením (vyhýbat se nadměrnému slunění, soláriím, používat fotoprotektivní krémy atp.). V každém případě a zejména u citlivé pleti a výskytu pigmentovaných znamének, jsou vhodné pravidelné preventivní kontroly kožním lékařem .

Nejnebezpečnějším kožním nádorem je melanom, u něhož včasná diagnóza a odstranění doslova zachraňují život. Často vzniká i na zdravé kůži, ale může se přeměňovat i z pigmentovaných znamének vlivem dlouhodobějšího působení škodlivých faktorů.

Vyšetření znamének provádí lékaři v ordinačních hodinách na ambulancích našeho sanatoria, v případě potřeby mají k dispozici dermatoskop - přístroj na detailnější vyšetření struktury znaménka. Při atypickém nálezu provádíme odstranění na zákrokovém sálku a odesíláme k histologickému vyšetření. Podle histologického obrazu vedeme buď pacienta v evidenci a pravidelně kontrolujeme, nebo předáváme k dořešení do specializovaných poraden klinických pracovišť.

V ambulantní péči vedeme i pacienty s nemelanomovými kožními nádory (bez pigmentu), např: basaliomy a aktinické keratózy, vznikající většinou na nekrytých částech těla po dlouhodobé a intenzivní expozici kůže slunečním zářením. Některé povrchové změny kůže řešíme opakovanou kryalizací (aplikace tekutého dusíku kryosprejem). Také léčíme kožní nádory lymfatické v počátečních stádiích , kde je světloléčba případně v kombinaci s celkovou léčbou retinoidy dostatečně účinná.

Nahoru