Kožní nádory

Kožní nádory jsou jedny z nejčastějších nádorových onemocnění a jejich výskyt stále stoupá. Výhodou je jejich snadná dostupnost klinickému vyšetření, což umožňuje včasnou diagnostiku a odstranění. Kůže je vystavena mnoha škodlivým vlivům od různých chemických, biologických až po ultrafialové záření, které je nejvýznamnějším faktorem při vzniku všech kožních nádorů. 

Kožní nádory

Proč je vyšetření kožních znamének tak důležité?

Nejnebezpečnějším kožním nádorem je melanom, který může vzniknout i na zdravé kůži, ale  nejčastěji  se přeměňuje právě z pigmentovaných - mateřských znamének vlivem dlouhodobějšího působení škodlivých faktorů.

Co znamená maligní a benigní nádor

Maligní

Maligní = rakovinový útvar. Šíří se destruktivně přes krevní řečiště a lymfatický systém do dalších tkánív v těle, kde vytváří dceřiné nádory – metastázy. Zhoubný melanom je sedmým nejčastějším nádorovým onemocněním v Česku. Každý rok ho lékaři odhalí u 3000 lidí, ročně mu podlehne téměř 500 lidí.

Benigní

Benigní útvar je nezhoubný tedy neškodný.

 

Jak melanom vzniká a jak ho rozpoznáme?

Melanom, tedy maligní kožní nádor, je způsoben nekontrolovaným růstem pigmentových buněk, které se jmenují melanocyty. Postihuje více pacienty se světlou kůží a větším množstvím mateřských znamének. Hlavním důvodem rostoucího výskytu melanomů je naše častější cestování za sluncem, kde jsme intenzivněji vystaveni UV záření

Nejdůležitější včas takové znaménko rozpoznat a najít lékaře. K tomu slouží  ABCDE test, převzatý z Americké dermatologické akademie, který vám pomůže včas odhalit příznaky melanomu:

A = Asymetrie (Asymmetry) – Normální znaménka jsou symetrická, proto si dejte pozor, pokud je vaše znaménko nepravidelné a jedna jeho polovina neodpovídá druhé.


B = Ohraničení (Border) – Znaménko nemá jasné ohraničení, okraje jsou kostrbaté a rozpité.


C = Barevnost (Colour) – Normální znaménka mají pouze jeden odstín. Pozor na více barev, tmavnutí nebo nerovnoměrné probarvení.


D = Průměr (Diameter) – Znaménko by nemělo být větší než velikost gumy na tužce, 6mm.


E = Vývoj (Evolution) – Podezřelé jsou změny jako zvětšování, zmenšování, vystoupnutí, svědění, ztvrdnutí či krvácení znaménka.

Pokud tyto změny na své pokožce zpozorujete vyhledejte kožní pracoviště, které se specializuje na preventivní digitální vyšetření znamének.

Jak probíhá samotné vyšetření

V našich ambulancích používáme digitální dermatoskopy Dermogenius Ultra, kterými lékař pořizuje detailní snímky vašich znamének. 

Snímky pořízené speciální mikrokamerou s vysokým HD rozlišením jsou ukládány do programu MoleExpertMicro. 

Tento program, vytvořený na základě mnohaletých zkušeností s automatickou analýzou pigmentových kožních lézí, provede počítačovou analýzu vyfoceného znaménka a poskytne lékaři podporu pro stanovení diagnózy.

Díky špičkové technologii a polarizovanému filtru jsou obrazy nafocených znamének čisté a bez rušivých odlesků, což přispívá ke spolehlivosti jejich vyhodnocení a pravděpodobnost přehlédnutí melanomu se tak výrazně snižuje.

Vyšetření je bezbolestné a trvá zhruba 30 minut.

Objednejte se

Je vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění?

Je vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění?

Základní vyšetření znamének digitálním dermatoskopem je plně hrazené z vašeho zdravotního pojištění.

Nadstavbové celotělové mapování znamének, včetně jejich archivace a dalších funkcí, je placenou službou.
Většina pojišťoven však přispívá ze svých preventivních programů i na toto vyšetření. 

Jak probíhá léčba kožních nádorů

Jak probíhá léčba kožních nádorů

Základem léčby kožních nádorů je jejich odstranění. K tomu slouží různé metody podle typu a rizika.

Benigní útvary není vždy nutné odstraňovat chirurgicky, máme k dispozici různé šetrné metody.

Rizikové útvary se odstraňují chirurgicky a odstraněný materiál se odesílá na histologické vyšetření. Podle histologického obrazu pacienta pravidelně kontrolujeme, nebo předáváme ke sledování do specializovaných poraden klinických pracovišť.

Existuje účinná prevence proti melanomu?

Jak už jsme zmínili v našem úvodu,  UV záření je nejvýznamnějším faktorem při vzniku všech kožních nádorů, proto se většina preventivních doporučení týká našeho vztahu k pobytu na sluníčku.

Bohužel hned v začátku je nutné konstatovat, že bezpečné opalování neexistuje!

Naše doporučení:
  1. Pravidelně si sami kontrolujte znaménka pomocí metody ABCDE. Až 50 % melanomů vzniká z mateřského znaménka.
  2. Zjistěte jaký jste fototyp a podle toho si nastavte vlastní pravidla ochrany. Nejohroženější jsou lidé s minimem pigmentu se světlou pletí a s velkým množstvím znamének.
  3. Omezte pohyb na přímém slunci. Stín je váš největší přítel. V čase mezi 11:00 a 15:00 je intenzita UV záření dvakrát vyšší než v jiných hodinách, protože UVB záření je v této době nejméně filtrováno.
  4. Používejte dostatečnou ochranu těla pomocí vhodného oblečení, pokrývky hlavy a brýlí.
  5. Zajímejte se o aktuální hodnoty UV indexu, který si můžete v podobě aplikace stáhnou do svého telefonu.
  6. Samozřejmostí by mělo být používání fotoprotektivních krémů. Výhodou jsou širokospektrální krémy, které chrání jak před UVA, tak i UVB zářením s SPF faktorem vyšším než 50 a ideálně vodoodolným.
  7. Nejohroženější jsou vaše děti. Zamezte jejich opakovanému spálení!
  8. Nenavštěvujte v zimě solária, která jsou díky produkci UVA záření příčinou rychlejšího stárnutí pleti.
  9. Každý rok si nechte znaménka preventivně vyšetřit dermatologem.
  10. Nejcitlivější jsou na spálení sluníčkem uši, nos a nárty. U mladých žen melanom nejvíce ohrožuje lýtka. Nezapomeňte tedy důkladně chránit před sluncem i tato místa.
Kožní nádory u dětí a dospívajících

Kožní nádory u dětí a dospívajících

U dětí je spálení nejrizikovější. Proto bychom pro jejich ochranu měli dodržovat pravidlo 3K – klobouk, košile a krém s SPF 50+.

Roli hraje též genetická dispozice, od obou rodičů, a s tím související fototyp. Kůže má paměťpamatuje si každé spálení. Pět a více spálenin u dětí ve věku mezi 15–20 lety zvyšuje pravděpodobnost melanomu o 80 %.

Asi 2 % novorezenců se již narodí s tzv. mateřskými znaménky, která vznikají na základě vývojové anomálie kůže. Bývají tmavě pigmentovaná, s výraznějším reliéfem, často s přítomností vlasů. Preventivní odstranění těchto névů nemá vliv na výši rizika vzniku melanomu v budoucnosti, proto se nedoporučuje.

Záchyt  maligního melanomu v dětství  se sice poslední roky zvětšuje, ale stále je spíše vzácný. Nejvýraznější změny a vznik nových znamének se odehrávají mezi 3. a 20. rokem života.

Nezhoubné benigní nádory

V ambulantní péči řešíme i pacienty s nemelanomovými kožními nádory, což jsou například basaliomy a aktinické keratózy, vznikající většinou na nekrytých částech těla po dlouhodobé a intenzivní expozici kůže slunečním zářením.

Závěrem jen zopakujeme, že hlavním preventivním opatřením před vznikem kožních nádorů je vhodná a dostatečná ochrana před UV zářením.

Vyhýbejte se nadměrnému slunění, soláriím a používejte fotoprotektivní krémy. V každém případě, a zejména u citlivé pleti a výskytu pigmentovaných znamének, doporučujeme pravidelné preventivní kontroly kožním lékařem.

Objednejte se